výcvik pro získání ŘP skupin C, D, E, T a jejich kombinací

 • skupina C – opravňuje k řízení motorového vozidla o maximální povolené hmotnosti nad 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg – od 21 let
 • skupina C+E – opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny C a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy je neomezená. – od 21 let
 • skupina D – opravňuje k řízení motorového vozidla určeného pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů. – od 24 let
 • skupina T – opravňuje k řízení traktoru a pracovního samojízdného stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo – od 17 let

Auta na výcvik (viz vozový park)

 • C – Man 12 163 LC
 • D – Volvo
 • E – Přívěs
 • T – Zetor 7211

Podmínky pro přijetí k výcviku :

 • Vyplněná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem. Nesmí být starší jak 3 měsíce!
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území České Republiky
 • Zaplacení kurzu hned nebo na splátky

Adresa
Sociální sítě

Autoškola Lenka Pokorná